Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Sant Ramon macrovegetal - 1 (continuarà)

Posted by
Ricardo Quemades (Sant Boi de Llobregat, Spain) on 25 June 2011 in Animal & Insect.

Imatges macros de vegetals (amb la col·laboració especial i inestimable d'alguns insectes) de la muntanya de Sant Ramon (Montbaig - Sant Boi de Llobregat).
Aquesta és la primera: una abella pol·linitzadora amb les potes plenes de pol·len engantxat.
Més imagtes en els propers dies.